Jak uzyskać kod Authinfo?

Aby otrzymać kod authinfo dla domeny utrzymywanej przez MonitorDomen.pl, należy wypełnić (najlepiej wniosek wypełnić drukowanymi literami) wniosek.
Poprawnie wypełniony Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres:

Consulting Service Sp. z o.o.
Domaniewska 35A lok.1B
02-672 Warszawa

Po potwierdzeniu poprawności wniosku oraz załączników do wniosku, kod Authinfo jest wysyłany na autoryzowany adres e-mail Abonenta domeny.